دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 1-187 
سخن نخست: رسانه‌های اجتماعی در آرشیوها: غلفت یا فرصت؟ (دکتر امیررضا اصنافی)

صفحه 5-7


سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران در شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی مالکیت فکری وزارت دادگستری (دکتر زینب پاپی، دکتر علی صادق‌زاده وایقان و دکتر شهرام یوسفی‌فر)

صفحه 8-15


نقش آرشیوها در اطلاع‌رسانی و دسترس‌پذیر ساختن اطلاعات برای پژوهشگران؛ چالش‌های اطلاع‌رسانی در آرشیوهای ایران (زهرا احمدی)

صفحه 16-22


آرشیو و کاربران (لیلا معصومی)

صفحه 23-33


خزانه‌دار امین اقدس (طیبه منصوری)

صفحه 34-53


تردید در اعتبار وقف‌نامه مورخ 1271 ه.ق. (امید رضائی)

صفحه 54-67


روزنامچه سفر بختیاری: بازخوانی گزارش سفر جنگی شفیع‌خان قراباغی به بختیاری (صمد کاوسی رکعتی)

صفحه 68-83


مبایعه‌نامه‌ای به خط تعلیق از دوره تیموری (سیّد محمد صادق ابراهیمیان)

صفحه 84-89


مهاجرت‌های دو سویۀ ایرانیان و قفقازی‌ها در دورۀ معاصر؛ از 1285 تا 1320 ه.ش. (دکتر الهام ملک‌زاده)

صفحه 90-99


توصیه‌هایی برای حفاظت و نگه‌داری آرشیوی- قسمت دوم: توصیه‌هایی برای حفاظت و نگه‌داری از اسناد غیرکاغذی (آرشیو ملی استرالیا؛ ترجمه: زهرا ضرغامی)

صفحه 100-123


مدیریت بحران در آرشیو: الگوها و راهبردها (حمید ژیان‌پور)

صفحه 124-145


مطالعات آرشیوی در اروپا (فاتح روکانجی؛ ترجمه: نسرین نگاهبان)

صفحه 154-164


دورۀ جدیدِ فصلنامه اسناد بهارستان (غلامرضا عزیزی)

صفحه 165-174


معرفی کتاب: کاغذ‌های اسلامی؛ بررسی یکی از صنایع باستانی (ندا رسولی)

صفحه 175-178


نگه‌داری و حفاظت از منابع اطلاعاتی در کتابخانه نیجریه: مفاهیم و چالش‌ها (انیمایزو ا. کریستوفر؛ ترجمه: فرشته ابراهیمی)

گزارشی از نمایشگاه‌های سیار برگزار شده اداره‌کل خدمات آرشیوی (گروه ارتباطات آرشیوی) بهار 1396 (اکبر فلاحی و فریبا امیری)