نقش آرشیوها در اطلاع‌رسانی و دسترس‌پذیر ساختن اطلاعات برای پژوهشگران؛ چالش‌های اطلاع‌رسانی در آرشیوهای ایران (زهرا احمدی)

چکیده

از زمان‌های گذشته تاکنون همواره اطلاعات، نقش اصلی و مهمی را در کشف ناشناخته‌های عصر اطلاعات و اکتشافات ایفا کرده‌اند. پژوهشگران نیز همواره به اطلاعات نیاز دارند تا با بهره‌گیری از آن‌ها به اکتشافات و تولید اطلاعات بیشتر و جدیدتر بپردازند. در این میان آرشیوها به‌عنوان مراکز فرهنگی که اهداف و وظایف اصلی خود را در تولید، گردآوری و مهم‌تر از همه حفاظت برای اشاعه اطلاعات می‌دانند، بین اطلاعات گردآوری و حفاظت‌شده و پژوهشگران نیازمند این اطلاعات ارتباط برقرار می‌کنند. در واقع آرشیوها، رابط میان اطلاعات و پژوهشگران هستند و نقش مهمی را در چرخۀ تولید اطلاعات ایفا می‌کنند. در این مقاله ابتدا به تعریف اطلاعات، پژوهشگران و آرشیوها و نقش هر یک در چرخۀ تولید اطلاعات پرداخته می‌شود. سپس مسائلی به‌عنوان چالش‌های اطلاع‌رسانی در آرشیوها مطرح و راه‌حل‌هایی برای رفع این چالش‌ها پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها