گزارشی از نمایشگاه‌های سیار برگزار شده اداره‌کل خدمات آرشیوی (گروه ارتباطات آرشیوی) بهار 1396 (اکبر فلاحی و فریبا امیری)

چکیده

از سالیان گذشته و به‌منظور معرفی اسناد و گسترش جامعه مخاطبان عام و خاص، برگزاری نمایشگاه‌های اسناد در فرهنگسراها، مکان‌های پرتردد و دانشگاه‌ها شکل گرفته است. برای انجام این مهم پوشه‌های آماده‌سازی‌شدة اسناد، برای شعبه‌های سازمان و سازمان‌ها و نهادهای درخواست‌کنندة داخلی و خارجی ارسال می‌شود.