نگه‌داری و حفاظت از منابع اطلاعاتی در کتابخانه نیجریه: مفاهیم و چالش‌ها (انیمایزو ا. کریستوفر؛ ترجمه: فرشته ابراهیمی)

چکیده

این مقاله به بررسیِ نگه‌داری و حفاظت از منابع اطلاعاتی در کتابخانه نیجریه، مفاهیم و چالش‌های آن می‌پردازد. حفاظت به اَعمال خاصی اطلاق می‌شود که با مداخله در ساختار فیزیکی و شیمیایی منابع، روند تخریب آن را کند کرده و عمر آن را افزایش می‌دهد، اما نگه‌داری به تمام ملاحظات مدیریتی و مالی،‌ شامل اقدامات ذخیره‌سازی و انبارسازی، سطوح دسترسی، تدابیر،‌ فنون و روش‌های نگه‌داری از اموال کتابخانه و بایگانی و اطلاعات درون آن‌ها گفته می‌شود؛ عوامل تخریب منابع کتابخانه‌ها عبارتند از: رطوبت، بحران،‌ نور و آب. تعمیرات،‌ ضدعفونی، ذخیره‌سازی مناسب و تهویه مطبوع هوا از روش‌های نگه‌داری و حفاظت موردِاستفاده برای نگه‌داری و حفظ منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌ها هستند. حفاظت رقمی به روش‌های مختلف نگه‌داری از منابع رقمی گفته می‌شود که باعث زنده نگه‌داشتن آن‌ها برای رجوع‌ آیندگان به این منابع می‌شود. چالش‌های عمده نگه‌داری و حفاظت از منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌ها بر اثر سرمایه‌گذاری ناکافی، کیفیت کاغذ و جوهر، آب‌و‌هوای گرمسیری،‌ فرهنگ نگه‌داری و مشکل اداری در میان آن‌هاست، در‌حالی‌که راه‌های مواجهه با این چالش‌ها عبارتند از: سرمایه‌گذاری کافی، فرهنگ نگه‌داری خوب، در کنار تدابیر نگه‌داری و حفاظت، فضای کافی، آموزش و آگاهی خوانندگان.

کلیدواژه‌ها