معرفی کتاب: کاغذ‌های اسلامی؛ بررسی یکی از صنایع باستانی (ندا رسولی)

چکیده

هلن لاودی در مقدمه کتاب به این نکته اشاره کرده که این کتاب را به یاد دان بیکر و در ادامه کار وی برای شناخت انواع کاغذ نوشته است. دان بیکر، مرمت‌گر کاغذ، آثار هنری و نسخ‌خطی اسلامی بوده که در حین کارهایی که انجام می‌داده، متوجه تفاوت‌هایی بین کاغذهایی شده است که در دوران‌های مختلف و در مناطق متفاوت، تولید شده بودند و همین مسئله سرآغازی می‌شود برای اینکه دان بیکر به‌دنبال منشأ و تاریخ کاغذها و تأثیر آن بر نوع کاغذ باشد. برای این کار، بیکر روش نظام‌مندی برای تحلیل کاغذها طراحی می‌کند اما متأسفانه قبل از اینکه بتواند کار خودش را به اتمام برساند، از دنیا می‌رود. ادامه کار به خانم لاودی سپرده می‌شود. وی برای اینکه بتواند این کار را به درستی انجام بدهد تدوین این کتاب را با مروری بر کاغذسازی در جهان اسلام شروع می‌کند. پیشینه‌ای از کاغذ و روش‌های ساخت آن در بلاد اسلامی ارائه می‌دهد و سپس با استفاده از روش ابداعی دان بیکر، به مقایسه کاغذها با یکدیگر می‌پردازد. کتاب در دو بخش تدوین شده است: بخش اول به تاریخچه کاغذسازی اسلامی می‌پردازد و بخش دوم به تحلیل نظام‌مند کاغذهای ایرانی و کاغذهای سوری- مصری اختصاص پیدا کرده است. این کتاب را زهرا ضرغامی ترجمه کرده است