دوره و شماره: دوره 6، 23-24 - شماره پیاپی 23، اسفند 1399 
آرشیویست‌ها و توکن غیرقابل معاوضه (دکتر رضا اصنافی)

اهمیت استاندارهای ملی و بین‌المللی از منظر تأثیرگذاری بر مدیریت اسناد و آرشیو (غلامرضا عزیزی و زهرا ضرغامی)

معرفی آرشیو ملی جمهوری ترک قبرس شمالی (نسرین نگاهبان)

گزارش بازدید از ابنیه مسیر تهران- قم (رسول گودینی)

ملاحظاتی درباره اسناد عرایض مجلس شورای ملی (دوره ششم تا هشتم تقنینیه) (سهیلا صفری)

اعاده حاکمیت ملی در مازندران و گرگان پس از پایان اشغال ایران (1326-1325) (مصطفی نوری)

جعل و دستکاری اسناد تاریخی و راه‌های شناخت آن (کیانوش شیخی)

اسنادی از مرمت بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی اثر نفیس ملی و جهانی ایران (مهشید لطیفی‌نیا)

اختلافات کالج آمریکائی البرز با دولت ایران به روایت اسناد (شیوا جلال‌پور، شهره جلال‌پور،‌پریسا موسوی‌روضاتی)

تاریخچه مدرسه پست و تلگراف و تلفن و اهمیت آن در وزارت پست (با تکیه بر اسناد آرشیو ملی ایران و سالنامه‌ها) (ندا رسولی)

کارنامه سیاسی و روشنفکری افراسیاب‌آزاد (نویسنده و فعال سیاسی عصر مشروطه و پهلوی) (فرهاد نام‌برادرشاد)

بررسی پنج دهه عملکرد شورای اسناد ملی ایران (زرین‌دخت صالحانی لشکاجانی، ابراهیم بابائی،‌ محمدعلی فیاضی)

سازوکار (مکانیسم) پیشرفت اسیدی شدن در مجموعه کتاب‌های ساخته‌شده از کاغذ قلیائی در کتابخانه (مترجم: فرشته ابراهیمی)

معرفی اهداگر؛ دکتر مهدی نصراصفهانی (سکینه خراج، مریم جمشیدی)

گزارش نمایشگاه‌های سیار برگزار شده اداره کل خدمات آرشیوی (گروه ارتباطات آرشیوی) در سال 1399 (فریبا امیری،‌حمیده بختیاری)