بررسی قراردادهای الحاقی در تجارت الکترونیکی (مجید الوند و دکتر بتول آهنی)

چکیده

با پیشرفت فنّاوری و ابداع اینترنت و شکل‌گیری فرایند جدیدی از خرید، فروش و یا تبادل کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنتی که بخشی از تجارت الکترونیکی است باعث شد مصرف‌کنندگان کالا و خدمات پذیرفتن شروط الحاقی را در فضای دیگری نیز تجربه کنند. اگر پیش از این افراد مجبور به قبول این شرایط برای دریافت کالا و خدمات انحصاری مانند انشعاب آب و برق و قراردادهای بیمه می‌شدند این بار این فروشندگان کالا و خدمات بودند که در وبگاه‌ها مشتری را مجبور به قبول این شرایط می‌ساختند که عمدتاً غیرعادلانه بود. لذا با توجه به موارد فوق در این مقاله به بررسی قراردادهای الحاقی در تجارت الکترونیکی پرداخته می‌شود. اینکه با توجه به انواع قراردادهای الحاقی کدام‌یک از روش‌ها مورد‌ِاستفاده فروشندگان و ارائه‌‌کنندگان کالا و خدمات قرار می‌گیرد و در روش یاد‌شده تا چه حد سیاست‌های اتخاذ‌شده همگام با حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌باشد از موارد مهم مطرح‌شده در این مقاله است که به‌صورت موردی در دو وبگاه معروف فروش کالا و خدمات، یعنی وبگاه آمازون و دیجی‌کالا مورد‌ِبررسی قرار می‌گیرند و در پایان با توجه به مطالب ارائه‌شده، پیشنهاداتی برای حفظ حقوق مصرف‌کننده ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها