همایش گذار از قاجار به پهلوی (دبیرخانه همایش)

چکیده

تحولات دوره معاصر در ایران در نیمه‌گاه حکومت قاجارها رخدادهایی را رقم زد که در ادامه به فروپاشی و اضمحلال این سلسله منجر شد. پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور بررسی این رخدادها و علل و عوامل آن با همکاری انجمن ایرانی تاریخ و انجمن زنان پژوهشگر تاریخ ایران در شانزدهم اسفندماه 1394، همایش «گذار از قاجار به پهلوی»، نود سال پس از سقوط سلسله قاجار را برگزار ‌کرد. محورهای همایش عبارت بودند از: مجلس و سقوط قاجاریه (ماده واحده، نمایندگان مجلس و گروه‌های اقلیت و اکثریت در مجلس)؛ تجدد و تجددخواهان و نقش ایشان در سقوط قاجاریه (نقش روشنفکران، نقش تکنوکرات‌ها و نقش زنان)؛ جنگ جهانی اول و فروپاشی سلسله قاجاریه (دولت‌های خارجی و مستشاران و نیروهای نفوذی)؛ اوضاع اجتماعی به هنگام سقوط سلسله قاجاریه (امنیت اجتماعی، اقتصاد و فرهنگ، مطبوعات، شعر و ادبیات، تصنیف‌های مردمی، زنان)؛ ارتش و نیروها و ساختار نظامی در اواخر قاجاریه و اقلیت‌های مذهبی و انقراض قاجاریه و ظهور پهلوی.

کلیدواژه‌ها