گزارش همایش ملی «مهر شناسی ایرانی (دوره اسلامی)» تهران: پژوهشکده اسناد، 5 اسفند 1394 (دکتر محسن جعفری‌مذهب)

چکیده

در تاریخ 19/7/1394 طرح برگزاری نخستین همایش ملی «مهرشناسی ایرانی» به پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارائه و پس از تصویب شورای پژوهشی پژوهشکده و شورای پژوهش سازمان به اجرا درآمد. آقایان (به‌ترتیب الفبا) محمدجواد جدی، دکتر ابوالفضل حسن‌آبادی، عمادالدین شیخ‌الحکمایی، غلامرضا عزیزی، رضا فراستی، محمدعلی کریم‌زاده تبریزی، صادق میرزا ابوالقاسمی و دکتر شهرام یوسفی‌فر به‌عنوان عضو هیئت علمی، دکتر محسن جعفری‌مذهب به‌عنوان دبیر علمی و خانم ندا رسولی به‌عنوان دبیر اجرایی انتخاب شدند. فراخوان همایش بر وبگاه پژوهشکده و سازمان درج و تاریخ 25 آبان برای دریافت چکیده مقالات، 25 آذر برای دریافت اصل مقالات و 5 اسفند برای تاریخ برگزاری همایش درنظر گرفته شد. به‌دلیل برخی مشکلات، در تاریخ‌هایی پس از تاریخ موعود هم چکیده مقالات و مقالات پذیرفته شد. تا زمان برگزاری همایش حدود 50 چکیده مقاله دریافت شد که پس از اعلان وصول و درخواست مقاله حدود 20 مقاله رسید. برخی به‌دلیل عدم رعایت زمانی دوره مورد اشاره همایش (اسلامی) بازگردانده شد و سرانجام از میان مقالات رسیده 11 مقاله برای ارائه در همایش انتخاب و به نویسندگان اعلان شد. همایش در 5 اسفند آغاز و در زمان مقرر به انجام رسید.

کلیدواژه‌ها