معرفی پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی (دکتر قربانعلی کناررودی)

چکیده

گاهنامه علمی تخصصی با عنوان «پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی» در حوزه اسناد مکتوب و مطالعات آرشیوی و تاریخ‌شفاهی در زمستان 1391 از سوی مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی در سیصد و چهار صفحه به قطع وزیری متوسط به بازار نشر معرفی شد و تاکنون دو شماره از آن منتشر شده و در اختیار علاقه‌مندان به مطالعات اسنادی و آرشیوی قرار گرفته است. انتشار پژوهش‏هایی با تکیه بر اسناد موجود در آستان قدس و سایر مراکز آرشیوی در کشور از اهداف سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است. همانگونه که در راهنما و شیوه‌نامه گاهنامه در ابتدای شماره نخست مجله آمده، رویکرد موضوعی آن بیشتر تأکید بر تاریخ خراسان بزرگ و آستان قدس و نیز توسعه مطالعات آرشیوی بر اساس تجربیات کارشناسان و بهره‏گیری از مطالعات حوزه تاریخ‌شفاهی است. این پژوهشنامه به صاحب امتیازی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با مدیر مسئولی محمد‏هادی زاهدی و به سردبیری ابوالفضل حسن‏آبادی منتشر می‌شود.

کلیدواژه‌ها