راهنمای ذخیره‌سازی اسناد عمومی برای مراکز اسنادی و آرشیوی (نوشته: اداره خدمات کتابخانه و اطلاع‌رسانی، هئیت مدیریت اسناد و آرشیو ایالت فلوریدا؛ مترجم: زهرا ضرغامی)

چکیده

این دستورالعمل راهنمایی‌های مرتبط با طراحی و ساخت مراکز اسنادی و آرشیوها و روش‌های تبدیل تأسیسات موجود برای سازگاری با استانداردهای ذخیره‌سازی را ارائه می‌دهد. هدف این راهنما این نیست که مراکز اسنادی یا آرشیوی تجاری یا دولتی و یا تأسیسات استفاده‌شده از سوی اداره مدیریت اسناد و آرشیوها را تأیید کند. اسناد عمومی در مراکز اسنادی و آرشیوها قرار داده می‌شوند تا از دسترس‌پذیری پیوسته‌ آنها برای عموم مردم اطمینان حاصل شود. اولین گام برای اطمینان یافتن از دسترس‌پذیر باقی‌ماندن اسناد، ذخیره‌سازی مناسب آنهاست.

کلیدواژه‌ها