دوره و شماره: دوره 5، 20 , 19 - شماره پیاپی 20، اسفند 1398 
گروه متخصص در میراث آرشیوی مشترک (بهناز زرین‌کلکی)

صفحه 8-25


کارنامه وز زمانه بیجن‌خان گرجی (با تکیه بر اسناد آرشیو ملی) (مهستی ابوذرجمهری)

صفحه 26-37


گزارشی از یک تلاش حفظ بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول براساس نامه‌ای از سفیر ایران در انگلیس (حوریه سعیدی)

صفحه 38-46


مُصالحه‌نامه (فرهاد نام‌برادرشاد)

صفحه 48-72


برات‌های آستان قدس در دوره صفوی و افشاری (الهه محبوب‌فریمانی)

صفحه 74-93


ساختارشناسی طلاق‌نامه‌های عصر قاجار (بررسی شکلی و محتوایی) (احمد دستوان)

صفحه 94-107


اصول راهنمای ایمنی در آرشیوهای در خطر

صفحه 108-113


کاغذهای مرمت و مورداستفاده برای حفاظت و نگهداری آرشیوی: بررسی کوتاهی از کتابخانه ملی تایوان (می- ون هسو و چیائو- مین لین)(ترجمه: فرشته ابراهیمی)

صفحه 114-128


تاریخ‌سازی یا تاریخ‌بازی: بررسی علل جعلی‌بودن کتاب خاطرات ملکه پهلوی (تاج‌الملوک آیرملو) (محمدجواد شادانلو)

صفحه 130-146


فهرست مجموعه قباله‌های اسناد محاکم شرع فارس و زنجان در کتابخانه مجلس شورای اسلامی (دوره قاجار) در ترازوی نقد (امین محمدی)

صفحه 148-160


ضرورت وجود اصطلاح‌نامه مکاتبات در اتوماسیون‌های اداری کشور (بهناز زرین‌کلکی)